T 09 330 22 28     assurrisk@verz.kbc.be   

AssurRisk Knesselare


Kerkstraat 2
9910 Knesselare
T 09 330 22 28
F 09 371 95 33
assurrisk@verz.kbc.be


AssurRisk Nevele


Markt 7
9850 Nevele
T 09 371 95 22
F 09 371 95 33
assurrisk@verz.kbc.be


uw gezondheid
uwgezondheid_1436339144.jpgJaarlijks heeft een op drie gezinnen te maken met een ziekenhuisopname. Een hospitalisatieverzekering neemt uw financiële zorgen weg.
Uw ziekenfonds vergoedt een deel van de kosten die u voor medische zorg betaalt. Toch blijft er nog een groot deel ten laste van uzelf . Een hospitalisatieverzekering neemt die financiële zorg weg.


Geniet u van een hospitalisatieverzekering via uw werkgever? Dan hebt u geluk. Want de kosten die verbonden zijn aan een ziekenhuisopname kunnen hoog oplopen.

Maar wat als u van werkgever verandert of met pensioen zou gaan?
Ook hiervoor hebben we een oplossing op maat ..


Een ongeval is snel gebeurd ...
Een ongeval onderweg, het is soms snel gebeurd. Uw wagen is al goed verzekerd bij KBC. Daar kunt u op rekenen. Maar wat met uzelf? Wist u dat u als bestuurder niet verzekerd bent voor uw lichamelijke letsels bij een ongeval waaraan u schuld  hebt? En die kosten kunnen hoog oplopen. Voorkomen is beter dan genezen.


Arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval?

Bent u loontrekkende?
U kunt uw leningslast indekken tegen een inkomensverlies dat u lijdt na een ongeval of ziekte. In geval van langdurige ziekte valt u terug op een uitkering van de mutualiteit, deze is echter geplafonneerd.

Bent u zelfstandige?
Bij langdurige ziekte na ongeval of ziekte bent u op uzelf aangewezen. De vergoeding dat u ontvangt van de mutualiteit is immer beperkt.
U kunt tot 80% van uw werkelijk inkomen bij ons verzekeren.
De premie is fiscaal aftrekbaar.


Wat bij een overlijden?
Bespaar uw dierbaren een hoop financiële en emotionele zorgen en plan zelf uw uitvaart.
KBC betaalt uw uitvaartfactuur rechtstreeks aan de begrafenisondernemer van uw keuze. U bepaalt zelf het verzekerde bedrag en de mate waarin u uw verzekering reeds wenst te regelen.
Het eventueel saldo gaat naar uw erfgenamen.

Heeft u vragen of wenst u meer info omtrent één van bovenstaande onderwerpen?
Contacteer ons